HCL 28/2021

Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Blăjani, care se acordă în anul școlar 2021 – 2022

Citeste mai mult

HCL 26/2021

Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri sătești, comuna Blăjani, județul Buzău” în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny”

Citeste mai mult