HCL 20/2022 

Privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local Blăjani nr. 4 din 26.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului precum și a indemnizației consilierilor locali pe anul 2019

Citeste mai mult

HCL 19/2022 

Privind privind participarea Comunei Blăjani la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  „Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Blăjani, județul Buzău”

Citeste mai mult