HCL 7/2023

Privind aprobarea depunerii de către U.A.T. Comuna Blăjani a cererii de finanțare în cadrul Apelului de proiecte ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”,  finanțat prin  Programul  National de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație

Citeste mai mult

HCL 5/2023

Privind modificarea și completarea HCL nr. 23/ 28.11.2022 prin care au fost aprobate numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din comuna Blăjani, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023

Citeste mai mult

HCL 3/2023

Privind  încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Blăjani, județul Buzău, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT BLĂJANI, județul BUZĂU, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Citeste mai mult