Proiect HCL nr. 17/2023  

Privind darea în administrare și exploatare a serviciului și a sistemelor de alimentare cu apă către “SERVICIUL APĂ SALUBRIZARE – BLĂJANI”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei BLĂJANI, judeţul BUZĂU, în temeiul prevederile art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de aprobare a regulamentului și caietului de sarcini al serviciului


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi