Dispozitia 58/2023

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Suflea Georgeta, având funcția contractuală de execuție de guard, gradația 4 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani

Dispozitia 57/2023

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Necula Ion, având funcția contractuală de execuție de muncitor, gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani