Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitleContentDate
Proiect HCL nr. 16/2023  privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia ,,Consorțiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Câlnăului – Buzau”2023/04/282023-04-28 19:55:00
Proiect HCL nr. 15/2023  Privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Blăjani, județul Buzău”, finanțat în cadrul apelului de proiecte „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu2023/04/202023-04-20 17:54:00
Proiect HCL nr. 14/2023  Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Blăjani și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Blăjani – familia ocupațională ”Administrație”2023/04/202023-04-20 17:53:00
Proiect HCL nr. 13/2023  Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 16/27.06.2022 privind înființarea și organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Blăjani, județul Buzău2023/03/312023-03-31 19:53:00
Proiect HCL nr. 12/2023  Privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. V  din OUG nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 și reorganizarea activităților din cadrul serviciului de salubrizare al comunei  Blăjani, județul Buzău2023/03/312023-03-31 19:51:00
Proiect HCL nr. 10/2023  Privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 20242023/03/022023-03-02 18:57:00
Proiect HCL nr. 9/2023  Privind  aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare pe anul 20222023/02/282023-02-28 18:56:00
Proiect HCL nr. 4/2023  Privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al comunei Blăjani2023/01/272023-01-27 18:58:00

Comments are closed.