Hotărâri ale Consiliului local

TitleContentDate
HCL 18/2021Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de secretarul general al unității administrativ-teritoriale privind relația între autoritățile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autoritățile publice comunale și autoritățile publice județene2021/07/222021-07-22 15:02:59
HCL 17/2021Privind înființarea și organizarea serviciului ”Apă Salubrizare – Blăjani”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local al comunei Blăjani, județul Buzău2021/07/222021-07-22 15:02:16
HCL 16/2021Privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2021/07/222021-07-22 15:01:28
HCL 15/2021Privind modificarea și completarea H.C.L. Nr. 11/2021 prin care a fost aprobat numărul și cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-20212021/06/102021-06-10 14:16:00
HCL 14/2021Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 20202021/06/102021-06-10 14:14:53
HCL 13/2021privind alegerea președintelui de Ședinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2021/06/102021-06-10 14:14:11
HCL 12/2021privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, tip V1, de la nivelul UAT comuna Blajani, jud. Buzau2021/04/212021-04-21 17:25:00
HCL 11/2021privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020-20212021/04/212021-04-21 17:23:00
HCL 10/2021privind aprobarea bugetului local pe anul 20212021/04/212021-04-21 17:22:00
HCL 9/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Blajani, judetul Buzau2021/04/212021-04-21 17:18:00
HCL 8/2021privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare pe anul 20202021/04/212021-04-21 17:13:00
HCL 7/2021privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru treaseele de transport rutier de persoane care tranziteaza comuna Blajani si a propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care deserveste comuna Blajani, jud. Buzau2021/04/212021-04-21 17:11:00
HCL 6/2021privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si Statutului ADI „Eco Buzau 2009” la care comuna Blajani este membru asociat2021/04/212021-04-21 17:10:00
HCL 5/2021Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Blăjani este membru asociat2021/02/262021-02-26 16:47:00
HCL 4/2021Privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001 pentru anul 20212021/02/262021-02-26 16:46:00
HCL 3/2021Privind aprobarea Programului de achiziții publice al comunei Blăjani pentru anul 20212021/02/262021-02-26 16:45:00
HCL 2/2021Privind aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Blăjani, județul Buzău, pentru anul școlar 2021-20222021/02/262021-02-26 16:43:00
HCL 1/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2021/02/262021-02-26 16:42:00
HCL 19/2020privind aprobarea devizului general ai indicatorii tehnico economici aferent obiectivului de investitii Modernizarea drumuri satesti de interes local in localitatea Blajani, judetul Buzau2020/12/172020-12-17 20:12:00
HCL 18/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20212020/12/172020-12-17 20:11:00
HCL 17/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/12/172020-12-17 20:10:00
HCL 16/2020privind alegerea viceprimarului comunei Blajani, jud. Buzau2020/11/132020-11-13 20:31:00
HCL 15/2020privind stabiliea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Blajani, pe principalele domenii de activitate2020/11/132020-11-13 20:30:00
HCL 14/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/11/132020-11-13 20:29:00
HCL 13/2020privind aprobarea inceperii investitiei „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Blajani, jud. Buzau”2020/09/212020-09-21 17:47:00
HCL 12/2020privind aprobarea  organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani, judetul Buzau pe anul 20202020/09/212020-09-21 17:44:00
HCL 11/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/09/212020-09-21 17:43:00
HCL 10/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/09/212020-09-21 17:42:00
HCL 9/2020privind aprobarea modificarii Actului Consultativ si Statutul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009″ la comuna Blajani este membru asociat2020/05/222020-05-22 21:33:00
HCL 7/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/05/222020-05-22 21:32:00
HCL 8/2020privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Blajani a suprafetei de teren de 978mp teren intravilan situat in satul Blajani2020/05/222020-05-22 21:32:00
HCL 6/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/04/272020-04-27 16:19:00
HCL 5/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/04/062020-04-06 16:18:00
HCL 4/2020privind acordarea dreptului de acces pe un teren proprietate privata al comunei Blajani catre furnizorul de retele publice de comunicatii electronice RCS&RDS SA2020/02/182020-02-18 15:09:00
HCL 3/2020privind aprobarea Planului de lucrari de interes local ce se va executa cu persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 20202020/02/182020-02-18 15:08:00
HCL 2/2020privind aprobarea bugetului local pe anul 20202020/02/182020-02-18 15:07:00
HCL 1/2020privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local  Blajani2020/02/182020-02-18 15:05:00
HCL 25/2019privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20192019/12/172019-12-17 18:59:00
HCL 24/2019privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Blajani, jud.Buzau, pentru anul scolar 2020-20212019/12/172019-12-17 17:59:00
HCL 23/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pa anul 20202019/12/172019-12-17 17:58:00
HCL 22/2019privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20192019/11/142019-11-14 20:58:00
HCL 21/2019privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Blajani, judetul Buzau2019/11/142019-11-14 20:55:00
HCL 20/2019privind aprobarea  organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani, judetul Buzau2019/11/142019-11-14 20:46:00
HCL 19/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/11/142019-11-14 20:42:00
HCL 18/2019privind aprobarea  bugetului local rectificat pe anul 20192019/09/302019-09-30 20:54:00
HCL 17/2019privind  utilizarea sumei de 223608 lei din excedentul anilor excedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare2019/09/302019-09-30 20:53:00
HCL 16/2019privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Blajani,pentru perioada 2019-20232019/08/202019-08-20 20:53:00
HCL 15/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/08/202019-08-20 20:43:00
HCL 14/2019privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului com.Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani2019/06/282019-06-28 20:52:00
HCL 13/2019privindaptobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul com.Blajani2019/06/282019-06-28 20:51:00
HCL 12/2019privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si a situatiilor financiare pe anul 20182019/06/282019-06-28 20:50:00
HCL 11/2019pentru aprobarea participării comunei Blajani  prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/172019-04-17 20:50:00
HCL 10/2019privind constituirea echipei mobile pentru interventia in cazurile de violenta  domestica la nivelul comunei Blajani2019/04/172019-04-17 20:49:00
HCL 9/2019privind aprobarea bugetului local pe anul 20192019/04/172019-04-17 20:48:00
HCL 8/2019privind neasumarea responsabilitatii U.A.T. Comuna Blajani, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor – cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/04/172019-04-17 20:47:00
HCL 7/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/04/172019-04-17 20:46:00
HCL 6/2019privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii:”Modernizare drum de interes local in satele Blajani si Soresti”2019/02/262019-02-26 20:46:00
HCL 5/2019privind aprobarea Devizului General si indicatorilor tehnico-economici reactualizati pt.obiectivul de investitii: „Modernizare drum de interes local in satele Blajani si Soresti”2019/02/262019-02-26 20:43:00
HCL 4/2019privind stabilire salarii de baza pentru functionarii publici si personalul contractual, precum si a indemnizatiei consilierilor locali pe anul 20192019/02/262019-02-26 20:40:00
HCL 3/2019privind aprobarea Planului de lucrari de interes local ce se va executa cu pesoane beneficiare de  ajutor social2019/02/262019-02-26 20:39:00
HCL 2/2019privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale2019/02/262019-02-26 20:38:00
HCL 1/2019privind reorganizarea retelei scolare de invatamant pentru an scolar 2019-20202019/02/262019-02-26 20:35:00

Comments are closed.