Acte administrative emise de primar

TitleContentDate
Dispozitia 59/2021Privind modificarea bugetului local al comunei Blăjani2021/06/152021-06-15 16:48:33
Dispozitia 58/2021Privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în ziua de 10.06.2021, ora 10,002021/06/042021-06-04 13:44:53
Dispozitia 57/2021Privind încetarea dreptului de ajutor social acordat domnului M.V.2021/05/202021-05-20 21:13:00
Dispozitia 56/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat doamnei N.F.2021/05/202021-05-20 21:11:00
Dispozitia 55/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat doamnei N.C.2021/05/202021-05-20 21:10:00
Dispozitia 54/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat doamnei N.F.2021/05/202021-05-20 21:09:00
Dispozitia 53/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat doamnei P.F.C.2021/05/202021-05-20 21:08:00
Dispozitia 52/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat doamnei V.D.2021/05/202021-05-20 21:07:00
Dispozitia 51/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat domnului D.C.2021/05/202021-05-20 21:06:00
Dispozitia 50/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat domnului T.V.2021/05/202021-05-20 21:05:00
Dispozitia 49/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat doamnei J.M.2021/05/202021-05-20 21:04:00
Dispozitia 48/2021Privind încetarea dreptului de ajutor social acordat domnului G.F.A.2021/05/202021-05-20 21:03:00
Dispozitia 47/2021Privind reorganizarea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contrcatelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale din cadrul UAT Blăjani, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară2021/05/062021-05-06 21:02:00
Dispozitia 46/2021Privind aprobarea listei suplimentare de beneficiari conform OUG nr. 84/20202021/04/202021-04-20 08:26:00
Dispozitia 45/2021Privind reorganizarea Colectivului de sprijin al autorității tutelare și asistenței sociale la nivelul Primăriei comunei Blăjani2021/04/162021-04-16 21:01:00
Dispozitia 44/2021privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in ziua de 21.04.2021, ora 102021/04/142021-04-14 17:41:44
Dispozitia 43/2021Privind numirea unui curator special provizoriu pentru persoana cu handicap grav P.C.2021/04/062021-04-06 19:17:00
Dispozitia 42/2021Privind aprobarea Planului în domeniul situațiilor de urgență în anul 20212021/04/062021-04-06 19:13:00
Dispozitia 41/2021Privind asigurarea căilor de acces, evacuare și de intervenție în incinta Primăriei comunei Blăjani2021/04/062021-04-06 19:12:00
Dispozitia 40/2021Privind reglementarea fumatului în incinta Primăriei comunei Blăjani2021/03/312021-03-31 19:11:00
Dispozitia 39/2021Privind instruirea salariaților și de desemnare a persoanelor responsabile de activitățile de apărare împotriva incendiilor, protecția civilă și protecție și prevenire a riscurilor profesionale din cadrul Primăriei comunei Blăjani2021/03/312021-03-31 19:10:00
Dispozitia 38/2021Privind modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Blăjni2021/03/312021-03-31 19:06:00
Dispozitia 37/2021Privind desemnarea consilierului de etică pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul Primăriei comunei Blăjani, județul Buzău2021/03/302021-03-30 21:05:00
Dispozitia 36/2021Privind aprobarea Codului de conduită etică și profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Blăjani, județul Buzău2021/03/302021-03-30 21:04:00
Dispozitia 35/2021Privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei Blăjani, județul Buzău2021/03/302021-03-30 21:03:00
Dispozitia 34/2021Privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani, județul Buzău2021/03/302021-03-30 21:02:00
Dispozitia 33/2021Privind încetarea dreptului de ajutor social acordat domnului D. C.2021/03/302021-03-30 21:01:00
Dispozitia 32/2021Privind reorganizarea comisiei de recepție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate de Primăria comunei Blăjani2021/03/162021-03-16 21:16:00
Dispozitia 31/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor domnului I.I.I., reprezentant legal al persoanei cu handicap grav I.M2021/03/152021-03-15 21:15:00
Dispozitia 30/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei M.E., reprezentant legal al persoanei cu handicap grav L.N.2021/03/152021-03-15 21:14:00
Dispozitia 29/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei V.I., reprezentant legal al persoanei cu handicap grav V.P.2021/03/152021-03-15 21:13:00
Dispozitia 28/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei V.E., reprezentant legal al persoanei cu handicap grav Ț.G.2021/03/152021-03-15 21:12:00
Dispozitia 27/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei P.N., reprezentant legal al persoanei cu handicap grav P.L.2021/03/152021-03-15 21:11:00
Dispozitia 26/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei P.A.N., reprezentant legal al minorului cu handicap grav P.C.I.2021/03/152021-03-15 21:10:00
Dispozitia 25/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei C.I., reprezentant legal al minorului cu handicap grav M.S.N.2021/03/152021-03-15 21:09:00
Dispozitia 24/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei M.R., reprezentant legal al persoanei cu handicap grav P.G.2021/03/152021-03-15 21:08:00
Dispozitia 23/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei R.C.2021/03/152021-03-15 21:07:00
Dispozitia 22/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei I.G.2021/03/152021-03-15 21:06:00
Dispozitia 21/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei I.V.2021/03/152021-03-15 21:05:00
Dispozitia 20/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor doamnei P.E.2021/03/152021-03-15 21:04:00
Dispozitia 19/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor domnului D.I.2021/03/152021-03-15 21:03:00
Dispozitia 18/2021Privind desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului Electoral2021/03/102021-03-10 21:02:00
Dispozitia 17/2021Privind modificarea componenței Comisiei comunale pentru recensământul general agricol2021/03/102021-03-10 21:01:00
Dispozitia 16/2021Privind aprobarea plății ajutorului pentru încălzirea locuinței domnului N.V., beneficiar de venit minim garantat2021/03/022021-03-02 18:43:00
Dispozitia 15/2021Privind acordarea stimulentului educațional minorilor M.M.D., N.A și G.A.V.2021/02/232021-02-23 16:29:00
Dispozitia 14/2021privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in ziua de 26.02.2021, ora 102021/02/192021-02-19 23:10:03
Dispozitia 13/2021Privind modificarea componenței Comisiei comunale pentru recensământul general agricol2021/02/092021-02-09 22:09:00
Dispozitia 12/2021Privind încetarea acordării indemnizației pentru însoțitor a doamnei B. G., reprezentant lega al persoanei cu handicap grav R. I.2021/02/092021-02-09 22:07:16
Dispozitia 11/2021Privind modificarea componenței Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din anul 20212021/02/092021-02-09 22:06:00
Dispozitia 10/2021Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de secretar general al comunei Blăjani, județul Buzău, de către doamna Iazăgeanu Valerica2021/02/092021-02-09 22:05:37
Dispozitia 9/2021Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat doamnei G.C.2021/02/022021-02-02 21:06:00
Dispozitia 8/2021Privind încetarea acordării indemnizației pentru însoțitor a persoanei cu handicap grav S. P.2021/01/292021-01-29 21:05:00
Dispozitia 7/2021Privind recalcularea numărului de ore persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social2021/01/292021-01-29 21:04:00
Dispozitia 6/2021Privind modificarea cuantumului stimulentului educațional al minorei G.L.-E.2021/01/282021-01-28 21:03:00
Dispozitia 5/2021Privind exercitarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă2021/01/272021-01-27 21:02:00
Dispozitia 4/2021Privind încadrarea doamnei T.C. în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav S.P.2021/01/272021-01-27 21:01:00
Dispozitia 3/2020Privind încetarea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav Lefter Gheorghe2021/01/152021-01-15 17:20:00
Dispozitia 2/2020Privind stabilirea ajutorului social acordat domnului Nae Vasile2021/01/152021-01-15 17:18:00
Dispozitia 1/2020privind numirea doamnei Mihaiu Mirela in functia publica de conducere de Secretar General al comunei Blajani, jud. Buzau2021/01/112021-01-11 18:39:00
Dispozitia 101/2020privind prelungirea exercitarii functiei de secretar general delegat UAT al comunei Blajani de catre doamna Iazageanu Valerica2020/12/302020-12-30 18:23:00
Dispozitia 100/2020privind încetarea raportului de serviciu prin pensionarea anticipată a doamnei Iordache Floarea, funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Blăjani, jud. Buzău2020/12/282020-12-28 18:23:00
Dispozitia 99/2020privind reorganizarea comisiei de inventariere a patrimoniului institutiei pentru anul 20202020/12/212020-12-21 22:08:00
Dispozitia 98/2020privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor domnului Raileanu Lucian Frumentiu-reprezentant legal al persoanei cu handicap grav , Raileanu Ioana2020/12/172020-12-17 22:08:00
Dispozitia 97/2020privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada decembrie 2020-martie 2021 domnuluiMihai Ion2020/12/172020-12-17 22:07:00
Dispozitia 96/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor domnului Dragulin Ion2020/12/172020-12-17 22:05:00
Dispozitia 95/2020privind convocarea Consiliului Local in sedinta  ordinara din ziua de 17.12.20202020/12/102020-12-10 22:01:00
Dispozitia 94/2020privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila2020/11/262020-11-26 20:08:00
Dispozitia 93/2020privind stabilirea ajuorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada noi. 2020-martie 2021  doamnei Neagu Maria2020/11/232020-11-23 07:45:00
Dispozitia 92/2020privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada noi.2020-martie 2021 d-ul Mihalcea Romeo -Marian2020/11/232020-11-23 07:42:00
Dispozitia 91/2020privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Buzduga Marinela2020/11/232020-11-23 07:41:00
Dispozitia 90/2020privind aprobarea sprijinului educational pe baza de tichete sociale minorei Serban Andreea-Ioana ,conform OUG nr. 133/20202020/11/232020-11-23 07:40:00
Dispozitia 89/2020privind acordarea dreptului la bstimulent educational minorei Grigore Livia -Elena2020/11/232020-11-23 07:39:19
Dispozitia 88/2020privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Gurgui Vasilica2020/11/232020-11-23 07:38:00
Dispozitia 87/2020privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada  noi.2020-martie 20212020/11/232020-11-23 07:37:00
Dispozitia 86/2020privind desemnarea aparatului tehnic auxiliar in vederea sprijinirii acrivitatii sectiilor de votare-comuna Blajani2020/11/192020-11-19 07:35:00
Dispozitia 85/2020privind constituirea comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Blajani,judetul Buzau, din data de 18.12.20202020/11/162020-11-16 20:15:00
Dispozitia 84/2020privind modificarea bugetului local al comunei Blajani2020/11/122020-11-12 20:14:00
Dispozitia 83/2020privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in ziua de 13.11.20202020/11/102020-11-10 20:13:00
Dispozitia 82/2020privind aprobarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei,familiilor si persoanelor singure beneficiare de venit minim garantat2020/11/032020-11-03 18:34:00
Dispozitia 81/2020 privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Pintoiu Elisaveta2020/11/032020-11-03 18:33:00
Dispozitia 80/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru campania electorala privind alegerile din data de 6.12.20202020/10/302020-10-30 18:32:00
Dispozitia 79/2020privind prelungirea exercitarii cu caracter temporar a functiei de secretar general delegat UAT al comunei Blajani de catre doamna Iazageanu Valerica2020/10/302020-10-30 18:31:00
Dispozitia 78/2020privind aprobarea listei cu persoanele varstnice la nivelul UAT Blajani,judetul Buzau care vor beneficia de sprijin conform OUG NR. 115/20202020/10/202020-10-20 18:22:00
Dispozitia 77/2020privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Ticleanu Nicolae2020/10/202020-10-20 18:21:00
Dispozitia 76/2020privind modificarea membrilor alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Nastase Claudia2020/10/202020-10-20 18:20:00
Dispozitia 75/2020privind modificarea membrilor si a cuantumului ajutorului social doamnei Nastase Claudia2020/10/202020-10-20 18:19:00
Dispozitia 74/2020privind stabilirea ajutorului social acordat domnului Olaru Marin2020/10/202020-10-20 18:18:00
Dispozitia 73/2020privind rectificarea actului de casatorie privind pe Petre Ion si Burta Elivia2020/10/152020-10-15 18:19:17
Dispozitia 72/2020privind aprobarea listei cu elevii cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale la  nivel UAT Blajani, judetul Buzau, conform OUG NR.133/20202020/10/092020-10-09 18:18:00
Dispozitia 71/2020privind aprobarea listei suplimentare conform OUG 84/20202020/09/302020-09-30 19:10:00
Dispozitia 70/2020privind desemnarea aparatului tehnic auxiliar  in vederea sprijinirii activitatii sectiilor de votare-comuna Blajani2020/09/212020-09-21 17:25:00
Dispozitia 69/2020privind aprobarea listei cu elevii cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale la  nivel UAT Blajani, judetul Buzau, conform OUG NR.133/20202020/09/142020-09-14 09:49:00
Dispozitia 68/2020privind aprobarea listei  cu persoanele varstnice la nivelul UAT Blajani, judetul Buzau ,care vor beneficia de sprijin conform OUG NR. 115/20202020/09/142020-09-14 09:48:00
Dispozitia 67/2020privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in ziua de 21.09.20202020/09/142020-09-14 09:47:00
Dispozitia 66/2020privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare2020/09/102020-09-10 18:10:00
Dispozitia 65/2020privind stabilirea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Neagu Maria2020/09/102020-09-10 18:09:00
Dispozitia 64/2020privind modificarea cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei domnului Manolescu Cristian Mitica2020/09/102020-09-10 18:08:00
Dispozitia 63/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru campania electorala privind alegerile locale din data de 27.09.20202020/08/252020-08-25 21:30:00
Dispozitia 62/2020privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav, Gogan Nicolae2020/08/252020-08-25 21:28:00
Dispozitia 61/2020privind modificarea cuantumului ajutorului social doamnei Raileanu Elena2020/08/122020-08-12 19:18:08
Dispozitia 60/2020privind desemnarea doamnei Iazageanu Valerica, secretar general delegat ca responsabil cu preluarea pachetelor alimentare transa12020/08/112020-08-11 19:16:00
Dispozitia 59/2020privind aprobarea listei cu persoanele varstnice la nivelul UAT Blajani, judetul Buzau,care vor beneficia de spriin conformOUG NR. 115/20202020/08/102020-08-10 19:16:00
Dispozitia 58/2020privind constituirea aparatului tehnic auxiliar in vederea sprijinirii activitatii Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 12-comuna Blajani2020/08/082020-08-08 20:28:00
Dispozitia 57/2020privind prelungirea exercitarii cu caracter temporal a functiei de secretar general al comunei Blajani de catre doamna Iazageanu Valerica2020/08/032020-08-03 18:59:03
Dispozitia 56/2020privind modificarea membrilor alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Vlad Dorina2020/07/172020-07-17 22:32:00
Dispozitia 55/2020privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor doamnei Dinca Florica reprezentant legal al persoanei cu handicap grav2020/07/172020-07-17 22:31:00
Dispozitia 54/2020privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Roman Claudiu2020/07/172020-07-17 22:30:00
Dispozitia 53/2020privind acordarea indemnizatiei de insotitor doamnei Dinca Florica, reprezentant al persoanei cu handicap2020/07/012020-07-01 19:14:43
Dispozitia 52/2020privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 20212020/06/292020-06-29 09:06:00
Dispozitia 51/2020privind numirea unui curator special provizoriu pentru bolnavul Dinca Nicolae2020/06/262020-06-26 14:20:00
Dispozitia 50/2020rivind stabilirea ajutorului social acordat familiei domnului Serbu Ristea2020/06/162020-06-16 16:10:00
Dispozitia 49/2020privind desemnarea grupului de lucru POAD2020/06/162020-06-16 16:09:00
Dispozitia 48/2020privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si interese2020/06/052020-06-05 16:02:00
Dispozitia 47/2020privind constituirea Comisiei comunale pentru recensamantul general agricol2020/05/262020-05-26 14:42:00
Dispozitia 45/2020privind constituirea Comisiei locale de constatare a pagubelor produse culturilor agricole2020/05/082020-05-08 21:19:00
Dispozitia 44/2020privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in ziua de 29.04.20202020/04/242020-04-24 16:41:00
Dispozitia 43/2020privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de ,, Modernizare drumuri satesti de interes local, in localitatea Blajani, comuna Blajani, judetul Buzau2020/04/212020-04-21 16:41:00
Dispozitia 42/2020privind incetarea ajutorului social domnului Mitrofan Adrian2020/04/072020-04-07 16:40:00
Dispozitia 41/2020privind modificarea numarului membrilor si cuantumul ajutorului social doamnei Musat Elena2020/04/072020-04-07 16:37:00
Dispozitia 40/2020privind aprobarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei, familiilor si persoanelor singure beneficiare de venit minim garantat2020/04/072020-04-07 16:36:00
Dispozitia 39/2020privind stabilirea ajutorului social acordat familiei doamnei Milea Elena2020/04/072020-04-07 16:34:00
Dispozitia 38/2020privind modificarea componentei Comitetului local pentru Situatii de Urgenta2020/03/122020-03-12 16:35:00
Dispozitia 37/2020privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter stare civila2020/03/122020-03-12 16:34:00
Dispozitia 36/2020privind modificarea cuantumului alocatie sustinere familie Dinca Cristian2020/03/122020-03-12 16:33:00
Dispozitia 35/2020privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Neagu Maria2020/03/122020-03-12 16:31:00
Dispozitia 34/2020privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 06.03.20202020/02/272020-02-27 14:54:00
Dispozitia 33/2020privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei Oceanu Dorina2020/02/242020-02-24 17:55:00
Dispozitia 32/2020privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in ziua de 18.02.20202020/02/112020-02-11 23:55:00
Dispozitia 31/2020privind recuperarea unor sume primite necuvenite cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei domnului Ionita Nicolae2020/02/112020-02-11 21:31:00
Dispozitia 30/2020privind incetarea ajutorului social acordat domnului Ionita Nicolae2020/02/112020-02-11 21:30:00
Dispozitia 29/2020privind stabilirea ajutorului social acordat doamnei Paraschiv Florentina Cornelia2020/02/112020-02-11 21:29:00
Dispozitia 28/2020privind aprobarea listei suplimentare cu persoanel beneficiare de ajutoare alimentare distribuite prin POAD2020/02/102020-02-10 21:28:00
Dispozitia 27/2020privind incetarea delegarii atributiei de secretar general al comunei2020/02/032020-02-03 21:27:00
Dispozitia 26/2020privind promovarea temporara a doamnei Iazageanu Valerica in functia publica de conducere de secretar general al comunei Blajani, judetul Buzau2020/01/282020-01-28 21:26:00
Dispozitia 25/2020privind stabilirea salariului de baza doamnei Potirniche Jana avand functia contractuala de asistent personal al persoanei cu handicap2020/01/282020-01-28 21:25:00
Dispozitia 24/2020privind stabilirea salariului de baza doamnei Nica Ioana avand functia contractuala de asistent personal -reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/282020-01-28 21:24:00
Dispozitia 23/2020privind acordarea lunar, a indemnizatiei de hrana, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blajani pe anul 20202020/01/232020-01-23 21:23:00
Dispozitia 22/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Barsan Georgeta-reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:22:00
Dispozitia 21/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Stanciu Pauna2020/01/232020-01-23 21:21:00
Dispozitia 20/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Paraschiv Niculina-reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:20:00
Dispozitia 19/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor domnului Raileanu Lucian-Frumentiu – reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:19:00
Dispozitia 18/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Manta Rada- reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:18:00
Dispozitia 17/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Iordache Gabriela2020/01/232020-01-23 21:17:00
Dispozitia 16/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Vlad Iuliana -reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:16:00
Dispozitia 15/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor domnului Gogan Nicolae2020/01/232020-01-23 21:15:00
Dispozitia 14/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Cojocaru Ioana- reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:14:00
Dispozitia 13/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor domnului Iosif Ion Iulian- reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:13:00
Dispozitia 12/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Vint Emilia -reprezentant legal al persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:12:00
Dispozitia 11/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor domnului Lefter Gheorghe2020/01/232020-01-23 21:11:00
Dispozitia 10/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Ibris Victoria2020/01/232020-01-23 21:10:00
Dispozitia 9/2020privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Rinciog Clementa2020/01/232020-01-23 21:09:00
Dispozitia 8/2020privind stabilirea indemnizatiei insotitor doamnei Petre Alina Nicoleta-reprezentant legalal persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:08:00
Dispozitia 7/2020privind stabilirea indemnizatiei insotitor doamnei Manea Elena-reprezentant legalal persoanei cu handicap2020/01/232020-01-23 21:07:00
Dispozitia 6/2020privind recalcularea numarului de ore persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social2020/01/232020-01-23 21:06:00
Dispozitia 5/2020privind modificarea titularului, numarului membrilor si cuantumul ajutorului social2020/01/232020-01-23 21:05:00
Dispozitia 4/2020privind modificarea titularului, numarului membrilor si cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei2020/01/232020-01-23 21:04:00
Dispozitia 3/2020privind modificarea membrilor familiei si al cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Paraschiv Florentina Cornelia2020/01/232020-01-23 21:03:00
Dispozitia 2/2020privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare rezultat la finele anului 2019,in suma de 223.606,57 lei2020/01/172020-01-17 21:02:00
Dispozitia 1/2020privind delegarea atributiei de secretar general al comunei Blajani, judetul Buzau2020/01/172020-01-17 21:01:00
Dispozitia 96/2019privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada decembrie 2019-martie 2020 domnului Baetelu Florin2019/12/172019-12-17 18:09:00
Dispozitia 95/2019privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada decembrie 2019-martie 2020 doamnei Serban Rada2019/12/172019-12-17 18:03:00
Dispozitia 94/2019privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada decembrie 2019-martie 2020 doamnei Filip Ioana2019/12/172019-12-17 18:02:00
Dispozitia 93/2019privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Blajani2019/12/132019-12-13 18:02:00
Dispozitia 92/2019privind numirea de curator special doamna Manta Rada2019/12/132019-12-13 18:01:00
Dispozitia 91/2019privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara in ziua de 17.12.20192019/12/092019-12-09 18:00:00
Dispozitia 90/2019Privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor doamnei Toma Maria2019/12/032019-12-03 21:12:00
Dispozitia 89/2019Privind reorganizarea comisiei de inventariere a patrimoniului institutiei pentru anul 20192019/12/032019-12-03 21:00:00
Dispozitia 88/2019Privind  constituirea comisiei de receptie  la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,,Amenajare accese la proprietati pe DS6 in satul Blajani,la DS33 si DS34 in satul Soresti, comuna Blajani,judetul Buzau,,2019/12/022019-12-02 20:59:00
Dispozitia 87/2019Privind modificarea bugetului local al comunei Blajani2019/11/272019-11-27 20:59:00
Dispozitia 86/2019privind stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru perioada noiembrie2019-martie 20202019/11/212019-11-21 20:58:00
Dispozitia 85/2019privind numirea de curator special doamna Manta Rada2019/11/202019-11-20 20:58:00
Dispozitia 84/2019privind aprobarea platii ajutorului pentru incalzirea locuintei, familiilor si persoanelor singure beneficiare de venit minim garantat2019/11/182019-11-18 20:59:00
Dispozitia 83/2019privind stabilirea ajutorului social acordat familiei doamnei Dobrin Daniela2019/11/182019-11-18 20:58:00
Dispozitia 82/2019privind acordarea dreptului la stimulent educational minorului Gogan Andrei-Valentin2019/11/182019-11-18 20:57:00
Dispozitia 81/2019privind stabilirea indemnizatiei de insotitor doamnei Vlad Iuliana- reprezentant legal al persoanei cu handicap2019/11/182019-11-18 20:56:00
Dispozitia 80/2019privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Dobre Genovica Georgiana2019/11/182019-11-18 20:45:00
Dispozitia 79/2019privind modificarea numarului membrilor si cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Oceanu Dorina2019/11/182019-11-18 20:44:00
Dispozitia 78/2019privind modificarea numarului membrilor si cuantumului ajutorului social doamnei Brasoveanu Maria2019/11/182019-11-18 20:43:00
Dispozitia 77/2019privind reincadrarea  in functia publica de conducere, de secretar general al comunei Blajani,judetul Buzau  pe perioada determinata a doamnei Craciun Iuliana2019/11/182019-11-18 20:42:00
Dispozitia 76/2019privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor aferente obiectivului de investitii,,Modernizare drumuri de interes local in localitatea Soresti, comuna Blajani, judetul Buzau2019/11/142019-11-14 20:42:00
Dispozitia 75/2019privind convocare Consiliul Local in sedinta ordinara 2019/11/072019-11-07 20:42:00
Dispozitia 74/2019privind promovarea temporara a doamnei Craciun Iuliana in functia publica de conducere, de secretar al comunei Blajani, judetul Buzau2019/11/012019-11-01 20:41:00
Dispozitia 73/2019privind costituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor „modernizare drumuri de interes local in satele Soresti si Blajani ,comuna Blajani,judetul Buzau”2019/10/022019-10-02 20:41:00
Dispozitia 72/2019privind incetare ASF Vlad Ileana2019/10/022019-10-02 20:40:00
Dispozitia 71/2019privind reorganizarea comisiei de receptie a bunurilor,lucrarilor si serviciilor achizitionate de Primaria comunei Blajani2019/10/012019-10-01 20:40:00
Dispozitia 70/2019privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru campania electorala privind alegerea Presedintelui Romaniei2019/09/232019-09-23 20:39:00
Dispozitia 69/2019privind convocare Consiliul Local in sedinta ordinara 2019/09/192019-09-19 20:39:00
Dispozitia 68/2019privind acordare ajutor social domnului Dedu Dumitru2019/09/122019-09-12 20:37:00
Dispozitia 67/2019privind incetare ajutor social acordat doamnei Oprea Elisabeta2019/09/122019-09-12 20:36:00
Dispozitia 65/2019privind convocare Consiliul Local in sedinta ordinara2019/08/122019-08-12 22:58:00
Dispozitia 64/2019organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de „ACHIZIȚIE UTILAJ SPECIALIZAT ÎN GESTIONAREA DEȘEURILOR, COMUNA BLĂJANI, JUDEȚUL BUZĂU”2019/08/092019-08-09 22:58:00
Dispozitia 63/2019privind incetare ajutor social doamnei Milea Elena 2019/07/302019-07-30 22:57:00
Dispozitia 62/2019privind convocare Consiliul Local in sedinta ordinara2019/06/252019-06-25 22:56:00
Dispozitia 61/2019privind modificare membrilor familiei si cunatum ASF Vlad Dorina2019/05/172019-05-17 23:56:00
Dispozitia 60/2019privind  recuperare sume primite necuvenite cu titlu de ajutor incalzire locuinte-Nae Vasile2019/05/172019-05-17 22:59:00
Dispozitia 59/2019privind recuperare sume primite necuvenite cu titlu de ajutor incalzire locuinte- Nica Iulian Aurel2019/05/172019-05-17 22:58:00
Dispozitia 58/2019privind recuperare sume primite necuvenite cu titlu de ajutor incalzire locuinte-Grigore Florin Aurel2019/05/172019-05-17 22:57:00
Dispozitia 57/2019privind recuperare sume primite necuvenite cu titlu de ajutor incalzire locuinte-Mihai Aurelia2019/05/172019-05-17 22:56:00
Dispozitia 56/2019privind recuperare sume primite necuvenite cu titlu de ajutor incalzire locuinte- Dobrin Daniela2019/05/172019-05-17 22:53:00
Dispozitia 55/2019privind  stabilire VMG Grigore Florin Aurel2019/04/112019-04-11 22:55:00
Dispozitia 54/2019privind modificare cunatum ASF Nica Florentina2019/04/112019-04-11 22:53:00
Dispozitia 53/2019privind stabilire ASF Dobre Genovica-Georgiana2019/04/112019-04-11 22:52:00
Dispozitia 52/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru campania electorala2019/04/112019-04-11 22:51:00
Dispozitia 51/2019privind convocare Consiliul Local in sedinta ordinara2019/04/102019-04-10 22:50:00
Dispozitia 50/2019privind reorganizarea exercitarii controlului financiar preventiv 2019/04/012019-04-01 22:50:00
Dispozitia 49/2019Privind incetare ASF Mirita Ioana2019/03/262019-03-26 22:49:00
Dispozitia 48/2019Privind incetare ASF Mandruta Genovica Mariana2019/03/262019-03-26 22:48:00
Dispozitia 47/2019Privind incetare VMG  Nae Vasile2019/03/262019-03-26 22:47:00
Dispozitia 46/2019Privind incetare VMG Nica Iulian Aurel2019/03/262019-03-26 22:46:00
Dispozitia 45/2019privind stabilire salariu  Necula Ion2019/02/262019-02-26 22:31:00
Dispozitia 44/2019privind stabilire salariu Suflea Georgeta2019/02/262019-02-26 22:30:00
Dispozitia 43/2019privind stabilire salariu Roncea Nicolae2019/02/262019-02-26 22:28:00
Dispozitia 42/2019privind stabilire salariu Iordache Floarea2019/02/262019-02-26 22:27:00
Dispozitia 41/2019privind stabilire salariu Craciun Iuliana2019/02/262019-02-26 22:26:00
Dispozitia 40/2019privind stabilire salariu Iazageanu Valerica2019/02/262019-02-26 22:25:00
Dispozitia 39/2019privind stabilire salariu Ilie Doinita2019/02/262019-02-26 22:24:00
Dispozitia 38/2019Privind incetare VMG Grigore Florin Aurelian2019/02/202019-02-20 22:24:00
Dispozitia 37/2019Privind modificare cuantum alocatie sustinere familie Mihai Aurelia2019/02/202019-02-20 22:23:00
Dispozitia 36/2019Privind suspendarea dreptului la stimulent educational minorului Gogan Andrei Valentin2019/02/202019-02-20 22:22:00
Dispozitia 35/2019Privind suspendarea dreptului la stimulent educational minorului Neagu Georgian Marius2019/02/202019-02-20 22:21:00
Dispozitia 34/2019Privind  convocarea Consiliului  Local in sedinta ordinara2019/02/192019-02-19 22:20:00
Dispozitia 33/2019Privind constituire  comisie receptie finala a lucrarilor aferente obiectivului de investitii „Alimentare cu apa in sistem centralizat”2019/01/282019-01-28 22:20:00
Dispozitia 32/2019Privind recalculare numar ore persoane apte de munca din familiile beneficiare de VMG2019/01/222019-01-22 22:26:00
Dispozitia 31/2019Privind incetare VMG Mitrea Dumitru2019/01/222019-01-22 22:25:00
Dispozitia 30/2019Privind incetare VMG Dobrin Daniela2019/01/222019-01-22 22:24:00
Dispozitia 29/2019Privind incetare VMG Mihai Aurelia2019/01/222019-01-22 22:23:00
Dispozitia 28/2019Privind modificare cuantum VMG Mitrofan Adrian2019/01/222019-01-22 22:22:00
Dispozitia 27/2019Privind acordare lunar,a indemnizatiei de hrana,functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului2019/01/222019-01-22 22:21:00
Dispozitia 26/2019Privind acordare  indemnizatie insotitor domnului Lefter Nicolae 2019/01/222019-01-22 22:20:00
Dispozitia 25/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Rinciog Clementa2019/01/222019-01-22 22:19:00
Dispozitia 24/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor domnului Dinca Ion2019/01/222019-01-22 22:18:00
Dispozitia 23/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor domnului Iosif  Ion Iulian 2019/01/222019-01-22 22:17:00
Dispozitia 22/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Ibris Victoria2019/01/222019-01-22 22:16:00
Dispozitia 21/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor domnului Gogan Nicolae2019/01/222019-01-22 22:15:00
Dispozitia 20/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor domnului Lefter Gheorghe2019/01/222019-01-22 22:14:00
Dispozitia 19/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Raileanu Lucian Frumentiu2019/01/222019-01-22 22:13:00
Dispozitia 18/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Manta Rada2019/01/222019-01-22 22:12:00
Dispozitia 17/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Barsan Georgeta2019/01/222019-01-22 22:11:00
Dispozitia 16/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Vint Emilia2019/01/222019-01-22 22:10:00
Dispozitia 15/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Cojocaru Ioana2019/01/222019-01-22 22:09:00
Dispozitia 13/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Toma Maria2019/01/222019-01-22 22:08:00
Dispozitia 12/2019Privind  stabilire indemnizatie insotitor  doamnei Petre Alina Nicoleta2019/01/222019-01-22 22:07:00
Dispozitia 11/2019Privind stabilire indemnizatie insotitor doamnei Iordache Gabriela2019/01/222019-01-22 22:06:00
Dispozitia 10/2019Privind stabilire indemnizatie  insotitor doamnei Stanciu Pauna2019/01/222019-01-22 22:05:00
Dispozitia 9/2019Privind stabilire salariu de baza doamnei  Potirniche Jana2019/01/222019-01-22 22:04:00
Dispozitia 8/2019Privind stabilire salariu de baza doamnei  Nica Ioana2019/01/222019-01-22 22:03:00
Dispozitia 7/2019Privind stabilire salariu de baza  doamnei Manta Rada2019/01/222019-01-22 22:02:00
Dispozitia 6/2019Privind modificare cuantum ASF Cojocaru Ioana2019/01/222019-01-22 22:01:00
Dispozitia 5/2019Privind  indemnizatie Ionita Iulian -viceprimar comuna Blajani2019/01/222019-01-22 22:00:00
Dispozitia 4/2019Privind stabilire indemnizatie  Ispas Gheorhe-primar comuna Blajani2019/01/222019-01-22 21:00:00
Dispozitia 3/2019Privind numire curator speciald-na Vint Emilia2019/01/092019-01-09 22:00:00
Dispozitia 2/2019Privind acoperire definitiva din  excedentul bugetului local a deficitului sect.de dez. in suma de 447.248,17 lei2019/01/092019-01-09 21:59:00
Dispozitia 1/2019Privind delegare atributii secretar comuna-Ilie Doinita2019/01/092019-01-09 21:58:00

Comments are closed.