HCL 14/2023  

Privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. V  din OUG nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 și reorganizarea activităților din cadrul serviciului de salubrizare al comunei  Blăjani, județul Buzău

Citeste mai mult

HCL 13/2023 

Privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Blăjani, județul Buzău”, finanțat în cadrul apelului de proiecte „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu

Citeste mai mult

HCL 12/2023 

Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Blăjani și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Blăjani – familia ocupațională ”Administrație”

Citeste mai mult