HCL 4/2022

Privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în H.C.L. nr. 26/ 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri sătești, comuna Blăjani, județul Buzău” în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny”

Citeste mai mult

HCL 1/2022

Privind aprobarea aprobarea Planului de lucrări și acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001 pentru anul 2022

Citeste mai mult