HCL 23/2022 

Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din comuna Blăjani, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023

Citeste mai mult

HCL 20/2022 

Privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local Blăjani nr. 4 din 26.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului precum și a indemnizației consilierilor locali pe anul 2019

Citeste mai mult