HCL 14/2019

privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului com.Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani

Bookmark the permalink.
Inapoi