Dispozitia 103/2022

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Ilie Doinița, având funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior, gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani

Dispozitia 101/2022

Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie pentru cererile depuse în perioada 21.11.2022 – 20.12.2022