Dispozitia 108/2022

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Necula Ion, având funcția contractuală de execuție de muncitor, gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani

Dispozitia 107/2022

Privind acordarea gradației 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă precum și stabilirea salariului de bază al doamnei Suflea Georgeta, având funcția contractuală de execuție de guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani

Dispozitia 106/2022

Privind stabilirea salariului de bază al domnului Roncea Nicolae, având funcția publică de execuție de referent, grad profesional superior, gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani

Dispozitia 105/2022

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Crăciun Iuliana, având funcția publică de execuție de inspector, grad profesional principal, gradația 4 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani

Dispozitia 104/2022

Privind stabilirea salariului de bază al doamnei Iazăgeanu Valerica, având funcția publică de execuție de inspector, grad profesional principal, gradația 5 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani