Hotărâri de consiliu

TitleContentDate
HCL 5/2021Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Blăjani este membru asociat2021/02/262021-02-26 16:47:00
HCL 4/2021Privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001 pentru anul 20212021/02/262021-02-26 16:46:00
HCL 3/2021Privind aprobarea Programului de achiziții publice al comunei Blăjani pentru anul 20212021/02/262021-02-26 16:45:00
HCL 2/2021Privind aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Blăjani, județul Buzău, pentru anul școlar 2021-20222021/02/262021-02-26 16:43:00
HCL 1/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2021/02/262021-02-26 16:42:00
HCL 19/2020privind aprobarea devizului general ai indicatorii tehnico economici aferent obiectivului de investitii Modernizarea drumuri satesti de interes local in localitatea Blajani, judetul Buzau2020/12/172020-12-17 20:12:00
HCL 18/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20212020/12/172020-12-17 20:11:00
HCL 17/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/12/172020-12-17 20:10:00
HCL 16/2020privind alegerea viceprimarului comunei Blajani, jud. Buzau2020/11/132020-11-13 20:31:00
HCL 15/2020privind stabiliea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Blajani, pe principalele domenii de activitate2020/11/132020-11-13 20:30:00
HCL 14/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/11/132020-11-13 20:29:00
HCL 13/2020privind aprobarea inceperii investitiei „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Blajani, jud. Buzau”2020/09/212020-09-21 17:47:00
HCL 12/2020privind aprobarea  organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani, judetul Buzau pe anul 20202020/09/212020-09-21 17:44:00
HCL 11/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/09/212020-09-21 17:43:00
HCL 10/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/09/212020-09-21 17:42:00
HCL 9/2020privind aprobarea modificarii Actului Consultativ si Statutul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009″ la comuna Blajani este membru asociat2020/05/222020-05-22 21:33:00
HCL 7/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/05/222020-05-22 21:32:00
HCL 8/2020privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Blajani a suprafetei de teren de 978mp teren intravilan situat in satul Blajani2020/05/222020-05-22 21:32:00
HCL 6/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/04/272020-04-27 16:19:00
HCL 5/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/04/062020-04-06 16:18:00
HCL 4/2020privind acordarea dreptului de acces pe un teren proprietate privata al comunei Blajani catre furnizorul de retele publice de comunicatii electronice RCS&RDS SA2020/02/182020-02-18 15:09:00
HCL 3/2020privind aprobarea Planului de lucrari de interes local ce se va executa cu persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 20202020/02/182020-02-18 15:08:00
HCL 2/2020privind aprobarea bugetului local pe anul 20202020/02/182020-02-18 15:07:00
HCL 1/2020privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local  Blajani2020/02/182020-02-18 15:05:00
HCL 25/2019privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20192019/12/172019-12-17 18:59:00
HCL 24/2019privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Blajani, jud.Buzau, pentru anul scolar 2020-20212019/12/172019-12-17 17:59:00
HCL 23/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pa anul 20202019/12/172019-12-17 17:58:00
HCL 22/2019privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20192019/11/142019-11-14 20:58:00
HCL 21/2019privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Blajani, judetul Buzau2019/11/142019-11-14 20:55:00
HCL 20/2019privind aprobarea  organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani, judetul Buzau2019/11/142019-11-14 20:46:00
HCL 19/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/11/142019-11-14 20:42:00
HCL 18/2019privind aprobarea  bugetului local rectificat pe anul 20192019/09/302019-09-30 20:54:00
HCL 17/2019privind  utilizarea sumei de 223608 lei din excedentul anilor excedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare2019/09/302019-09-30 20:53:00
HCL 16/2019privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Blajani,pentru perioada 2019-20232019/08/202019-08-20 20:53:00
HCL 15/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/08/202019-08-20 20:43:00
HCL 14/2019privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului com.Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani2019/06/282019-06-28 20:52:00
HCL 13/2019privindaptobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul com.Blajani2019/06/282019-06-28 20:51:00
HCL 12/2019privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si a situatiilor financiare pe anul 20182019/06/282019-06-28 20:50:00
HCL 11/2019pentru aprobarea participării comunei Blajani  prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/172019-04-17 20:50:00
HCL 10/2019privind constituirea echipei mobile pentru interventia in cazurile de violenta  domestica la nivelul comunei Blajani2019/04/172019-04-17 20:49:00
HCL 9/2019privind aprobarea bugetului local pe anul 20192019/04/172019-04-17 20:48:00
HCL 8/2019privind neasumarea responsabilitatii U.A.T. Comuna Blajani, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor – cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/04/172019-04-17 20:47:00
HCL 7/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/04/172019-04-17 20:46:00
HCL 6/2019privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii:”Modernizare drum de interes local in satele Blajani si Soresti”2019/02/262019-02-26 20:46:00
HCL 5/2019privind aprobarea Devizului General si indicatorilor tehnico-economici reactualizati pt.obiectivul de investitii: „Modernizare drum de interes local in satele Blajani si Soresti”2019/02/262019-02-26 20:43:00
HCL 4/2019privind stabilire salarii de baza pentru functionarii publici si personalul contractual, precum si a indemnizatiei consilierilor locali pe anul 20192019/02/262019-02-26 20:40:00
HCL 3/2019privind aprobarea Planului de lucrari de interes local ce se va executa cu pesoane beneficiare de  ajutor social2019/02/262019-02-26 20:39:00
HCL 2/2019privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale2019/02/262019-02-26 20:38:00
HCL 1/2019privind reorganizarea retelei scolare de invatamant pentru an scolar 2019-20202019/02/262019-02-26 20:35:00

Comments are closed.