Așezare geografică

Comuna Blăjani este situată în partea central-sudică a Piemontului Blăjani – parte aSubcarpaţilor Vrancei, la o distanţă de 25 de km de municipiul Buzău, reşedinţă a judeţului, având legături auto cu acesta pe DN2 (E85), DJ 220 şi DJ 215A, dar şi cu municipiul Râmnicu Sărat pe aceleaşi căi de comunicaţie – distanţa faţă de acesta fiind aproape egală cu cea dinspre Buzău.

Legăturile cele mai importante le-a avut şi le are cu municipiul Buzău, dar se mai menţin încă unele legături şi cu Râmnicu Sărat, precum şi cu localitatea Beceni pe DJ 215A şi DJ 203K pentru târgurile săptămânale.

În cadrul judeţului, comuna Blăjani se află situată la jumătatea distanţei dintre partea estică şi vestică a acestuia şi la limita sudică a dealurilor subcarpatice, ocupând o poziţie de mijloc între nordul şi sudul judeţului.

Se învecinează la nord-vest cu satul Izvorul Dulce, situat la circa 5 km distanţă, în sud sud-est cu satul Zilişteanca, la o distanţă de 9 km, în est cu Vadu Soreşti şi Zărneşti Fundeni, iar în vest cu satul Băeşti la o distanţă de 2 km.

Din punct de vedere al aşezării matematice, coordonatele geografice sunt următoarele: comuna Blăjani se află la intersecţia paralelei de 45 grade 19 minute şi 12 secunde latitudine nordică cu meridianul de 26° 49’ şi 11,99’’ longitudine estică (sursa satelit), se desfăşoară pelatitudine de la nord spre sud pe 5 minute, iar de la est la vest pe 4 minute.

Aşezarea fizico-geografică a acestei localităţi este clară, fiind situată într-o zonă dedealuri moderat de înalte, denumite dealurile Blăjanilor sau Blăjenilor ce se suprapunPiemontului cu acelaşi nume, care coboară lin şi continuu spre sud şi sud-est şi oferă terenuri agricole pentru păşunat, pentru livezi de pomi fructiferi, pentru cultura viţei de vie, dar şi pentrucultura cerealelor.

Text preluat din „Blajani – File de Monografie” – Editia a II-a 

Comments are closed.